Jedną z groźnych chorób występujących w uprawie kukurydzy jest fuzarioza kolb kukurydzy (Gibberella moniliformis). Powodowana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium. Obecność fuzariozy kolb kukurydzy na polu wpływa niekorzystnie zarówno na wielkość, jak i na jakość plonów. Jakie są najczęstsze objawy fuzariozy kolb kukurydzy i jak wygląda jej zwalczanie?

Fuzarioza kolb kukurydzy – warunki sprzyjające rozwojowi i szkodliwość  

Choroba jest szeroko rozpowszechniona w głównych rejonach uprawy kukurydzy na terenie całego kraju. Fuzarioza powodowana jest przez wiele gatunków grzybów należących do rodzaju Fusarium. Rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy sprzyjają:

 • wysoka wilgotność powietrza,
 • utrzymujące się przez dłuższy czas opady deszczu,
 • wysoka temperatura powietrza,
 • uprawa kukurydzy w monokulturze,
 • zbyt gęsty siew nasion,
 • uszkodzenia spowodowane przez szkodniki kukurydzy, w tym szczególnie omacnicy prosowianki. 

Fuzarioza kolb kukurydzy to choroba występująca w głównych rejonach uprawy kukurydzy. Choroba uszkadza ziarniaki, czego efektem jest obniżona wartość siewna. Szkodliwość fuzariozy kolb kukurydzy związana jest również z zanieczyszczeniem ziarniaków mykotoksynami, które mają niekorzystny wpływ zarówno na człowieka, jak i zwierzęta. 

Objawy fuzariozy kolb kukurydzy

Główne objawy fuzariozy kolb kukurydzy zaobserwować można na kolbie oraz na okrywie liściowej w postaci przebarwień. Wraz z rozwojem choroby pojawia się grzybnia sprawcy choroby barwy:

 • białej, 
 • kremowej, 
 • malinowej,
 • różowej (łososiowej). 

Naloty i przebarwienia widoczne są szczególnie podczas wilgotnej aury. Sprawca choroby poraża kolby od wierzchołka, przerastając miąższ osadki kolby, co z czasem prowadzi do procesów gnilnych. Zarodniki grzyba przenoszone są przez wiatr, krople deszczu, a także na szkodnikach kukurydzy. 

Jak poradzić sobie z chorobami kukurydzy? rozszerz swoją wiedzę na temat: 

Zapobieganie rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy i zwalczanie choroby

Ograniczanie występowania fuzariozy kolb kukurydzy wiąże się z przestrzeganiem zasad agrotechniki. Zapobieganie rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy obejmuje między innymi:

 • wybór odmian kukurydzy odpornych na chorobę,
 • stosowanie zaprawionego materiału siewnego, 
 • wykonywanie głębokiej orki jesiennej,
 • prowadzenie płodozmianu, 
 • odpowiednie przechowywanie ziarna. 

Rozwój fuzariozy kolb kukurydzy ograniczyć można również poprzez ograniczenie występowania szkodników tworzących wrota, przez które patogen może wnikać do roślin. Skuteczne zwalczanie fuzariozy kolb kukurydzy wymaga również stosowania wybranych środków ochrony roślin.

Odmiany kukurydzy odporne na fuzariozę kolb kukurydzy 

Jednym z poważnych zagrożeń występujących w uprawie kukurydzy są choroby. Ważnym kierunkiem ograniczania skutków związanych z obecnością chorób grzybowych jest hodowla odpornościowa. Decydując się na uprawę kukurydzy, wybierać należy takie odmiany kukurydzy, które wyróżniają się odpornością na fuzariozę kolb kukurydzy. Wybrana odmiana o wysokiej odporności na fuzariozę kolb kukurydzy pozwoli ulepszyć proces produkcji oraz zapewnić wysokie plony o doskonałych parametrach jakościowych.